Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. OMFATTNING

Denna policy gäller för personlig information som samlas in på webbplatsen ("Bauer Nutrition") som ägs eller kontrolleras av Wolfson Brands (UK) Limited och dess dotterbolag och deras varumärken.

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi kommer att använda all personlig information som vi samlar in eller som du tillhandahåller via våra webbplatser. Läs den noggrant innan du fortsätter. Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är Wolfson Brands (UK) Limited.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Du behöver inte ge oss några personuppgifter för att kunna använda större delen av den här webbplatsen.

Om du vill registrera dig på denna webbplats eller göra ett köp samlar vi dock in följande personuppgifter från dig:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi kommer också att registrera alla finansiella transaktioner som du gör med oss, men vi samlar inte direkt in, bearbetar eller lagrar dina betalnings- eller kreditkortsuppgifter. Onlinebetalningar som görs via denna webbplats behandlas säkert av tredjepartsleverantör LUUP Group Limited. Du kan också välja att lämna ytterligare frivillig information när du använder den här webbplatsen.

Dessutom kan vi automatiskt samla in information om den webbplats som du kom från eller går till. Vi samlar också in information om vilka sidor på webbplatsen du besöker, IP-adresser, vilken typ av webbläsare du använder och när du besöker webbplatsen. Denna information är dock aggregerad och används inte för att identifiera dig.

 

3. HUR KOMMER DIN PERSONLIGA INFORMATION ATT ANVÄNDAS OCH DELAS?

Den personliga information som vi samlar in gör det möjligt för oss att:

tillhandahålla de produkter och tjänster som du har beställt;

verifiera din identitet och uppgifter om din betalningsmetod eller ditt kreditkortsbelopp;

administrera vår webbplats och tillhandahålla kundtjänster;

uppfylla rättsliga krav och krav på efterlevnad;

övervaka och analysera användningen av ett konto för att förhindra, utreda och/eller rapportera bedrägeri, terrorism, falska uppgifter, säkerhetsincidenter eller brott;

samla in ledningsinformation för att göra statistiska analyser och analyser av trender;

kommunicera med dig;

utreda eventuella klagomål om denna webbplats;

anpassa din upplevelse av denna webbplats, och

kontakta dig om våra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig (om vi har rätt tillstånd att göra det; se punkt 5 för mer information).

Vi kan komma att dela din personliga information med alla våra dotterbolag och deras varumärken för ovanstående ändamål.

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss på vissa områden, t.ex. webbhotell, betalningshantering, underhåll, callcenterverksamhet, fraktkurirer, kartförsäljning och marknadsföring. I vissa fall kan tredje part få din information. Vi kommer dock alltid att kontrollera och ansvara för användningen av din information och se till att den är säker. Vi har undertecknat tilläggsavtal med alla våra partners för att säkerställa att de följer GDPR-lagen, som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi kommer att behålla uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla din beställning i 90 dagar, varefter vi kommer att kryptera dem för att öka säkerheten, men fortfarande kunna hantera eventuella kundtjänstfrågor för dig, vilket kommer att följas av att uppgifterna raderas efter ett år. Uppgifter som skickas till tredje part i marknadsföringssyfte, förutsatt att vi har ditt samtycke, kommer att sparas där tills du ber oss att radera dem.

Vi kan använda aggregerad information för att administrera och förbättra vår webbplats, analysera trender, samla in bred demografisk information och upptäcka misstänkta eller bedrägliga transaktioner. Vi kan lämna denna information till tredje part för att hjälpa oss med dessa aktiviteter.

Om du anger ett kredit- eller betalkort kan vi också anlita tredje part för att kontrollera giltigheten av sorteringskoden, kontonumret och kortnumret som du anger för att förhindra bedrägerier och för att behandla alla transaktioner som du försöker genomföra via webbplatsen.

Skicka ett e-postmeddelande till oss på support@bauernutrition.com om du vill ha information om den byrå för bedrägeribekämpning som vi vidarebefordrar information om dig till. Du har laglig rätt till dessa uppgifter.

 

4. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EEA

Vi kan komma att överföra en del av dina personuppgifter till USA eftersom vi har dotterbolag i denna jurisdiktion, men endast till företag som är registrerade i EU:s och USA:s Privacy Shield, vilket garanterar säkerheten för dina uppgifter.

 

5. MARKNADSKOMMUNIKATION.

Om du har gett oss lämpliga tillstånd under registreringsprocessen på webbplatsen/webbtjänsterna (beroende på vad som är tillämpligt) kan vi från tid till annan kontakta dig via e-post, SMS, telefon eller post om våra produkter och tjänster (inklusive från alla våra varumärken) som kan vara av intresse för dig, och för att hjälpa dig med eventuella problem med din beställning.

Om du när som helst vill avstå från att ta emot sådan marknadsföringskommunikation från oss, eller om du vill ändra de kanaler som vi använder för att kontakta dig, kan du klicka på länken för avregistrering längst ner i alla e-postmeddelanden som du får, eller skicka ett e-postmeddelande med dina önskemål till oss på support@bauernutrition.com. I väntan på ditt samtycke kommer vi att behålla dina uppgifter om du inte ber oss att inte göra det.

 

6. COOKIES OCH RELATERAD SPÅRNINGSTEKNIK

 

6.1 Användning av cookies på vår webbplats

Vi använder cookies för att samla in information om och lagra dina preferenser online. Cookies är små informationsbitar som skickas av en webbserver till en webbläsare och som gör det möjligt för servern att unikt identifiera webbläsaren på varje sida.

Vi använder följande kategorier av cookies på vår webbplats:

Strikt nödvändiga cookies

Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla tjänster som du har bett om, t.ex. att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller varor i din varukorg.

Cookies för prestanda

Dessa cookies samlar in anonym information om hur människor använder vår webbplats. Vi använder till exempel Google Analytics-cookies för att hjälpa oss att förstå hur kunderna kommer till vår webbplats, surfar eller använder vår webbplats och för att lyfta fram områden där vi kan förbättra områden som navigering, shoppingupplevelse och marknadsföringskampanjer. De uppgifter som lagras i dessa cookies visar aldrig personliga uppgifter som kan användas för att fastställa din identitet.

Cookies för funktionalitet

Dessa cookies kommer ihåg de val du gör, t.ex. vilket land du besöker vår webbplats från, vilket språk du använder och vilka sökparametrar du använder, t.ex. storlek, färg eller produktlinje. Dessa kan sedan användas för att ge dig en upplevelse som bättre passar dina val och för att göra besöken mer skräddarsydda och trevliga. Informationen som dessa cookies samlar in kan vara anonymiserad och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.

Målinriktade cookies eller reklamcookies

Dessa cookies samlar in information om dina surfvanor för att göra reklamen mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du får se en annons och för att mäta hur effektiv en reklamkampanj är. Cookies placeras vanligen av tredje parts reklamnätverk. De kommer ihåg vilka webbplatser du besöker och den informationen delas med andra parter, t.ex. annonsörer.

Cookies för sociala medier

Dessa cookies gör det möjligt för dig att dela med dig av vad du har gjort på webbplatsen på sociala medier som Facebook och Twitter. Vi har ingen kontroll över dessa cookies. Se respektive sekretesspolicy för hur deras cookies fungerar.

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator kan du läsa om hur du hittar filen eller katalogen som lagrar cookies i hjälp- och supportområdet för din webbläsare.

Observera att om du raderar våra cookies eller inaktiverar framtida cookies kan det hända att du inte kan få tillgång till vissa områden eller funktioner på vår webbplats. Om du vill veta mer om cookies kan du besöka www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu som innehåller ytterligare information om beteendebaserad reklam och integritet på nätet.

6.2 Användning av webbfyrar

Vissa av våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webbfyrar (ibland kallade clear gifs) som gör det möjligt för oss att räkna användare som har besökt dessa sidor. Web beacons samlar endast in begränsad information, inklusive ett cookienummer, tid och datum för sidvisningen och en beskrivning av den sida på vilken web beacon finns.

Vi kan också ha webbfyrar som placeras av tredjepartsannonsörer. Dessa beacons innehåller ingen personligt identifierbar information och används endast för att mäta effektiviteten av en viss kampanj.

 

7. LÄNKAR

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesspolicy eller praxis på andra webbplatser som du väljer att länka till från den här webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa sekretesspolicyn för dessa andra webbplatser så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information.

 

8. SÄKERHET

Vi har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Internet är dock ett öppet system och vi kan inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna omintetgöra dessa åtgärder eller använda din personliga information för otillbörliga ändamål.

 

9. FÖRSÄLJNING AV FÖRETAGET.

I händelse av att företaget säljs eller integreras med ett annat företag kommer dina uppgifter att avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpares rådgivare och överlämnas till de nya ägarna av företaget.

10. TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att se de personuppgifter som finns om dig. Om du vill göra detta kan du kontakta oss på support@bauernutrition.com. Vi kan kräva att du verifierar din identitet för att få en kopia av de personuppgifter vi har.

Observera att vi under vissa omständigheter kan hålla tillbaka tillgången till dina personuppgifter om vi har rätt att göra det enligt gällande dataskyddslagstiftning. Andra rättigheter som du har enligt GDPR-lagstiftningen:

Rätt till rättelse om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering - dvs. begära att personuppgifter raderas eller avlägsnas under vissa omständigheter.

Rätt att begränsa behandlingen - dvs. att förhindra att uppgifterna behandlas om de är felaktiga och under vissa andra omständigheter.

Rätt till dataportabilitet

Rätt att göra invändningar - dvs. Du kan begära att vi slutar behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Rätten att när som helst återkalla sitt samtycke.

Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, nämligen ICO.

Du kan granska, korrigera, uppdatera eller ändra dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på support@bauernutrition.com.

 

11. ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY

Om vår sekretess- och cookiepolicy ändras på något sätt kommer vi att lägga ut en uppdaterad version på den här sidan. Om du regelbundet läser den här sidan är du alltid medveten om vilken personlig information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi delar den med andra parter.

 

12. HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor om detta uttalande eller om dina personuppgifter kan du kontakta oss på support@bauernutrition.com.